DIAGNOS/UTRUSTNING

Diagnosutrustning med multidiagnosverktyg på din bilverkstad i Linköping

Vi på Thoréns Bilservice i Linköping arbetar också med bilservice utav dem flesta moderna bilar som finns på den svenska marknaden. Våra bilmekaniker använder sofistikerad diagnosutrustning med multidiagnosverktyg för att säkerställa att alla enheter är kompletta. Diagnosutrustningen tillsammans med den dokumentation i form av verkstadshandböcker och serviceinstruktioner, som vi har tillgång till, erbjuder ett fullgott alternativ mot till de större biltillverkarens auktoriserade bilverkstäder.


Vi på Thoréns Bilservice AB i Linköping använder SAABs egna testutrustning – verktyget TECH2

Våra bilmontörer på Thoréns Bilservice i Linköping är SAAB specialister inom bilservice och bilreparationer av SAAB. För att kunna programmera in nya komponenter, nollställa felkoder och serviceindikator använder vi TECH2, SAAB:s egna testutrustning.

TECH2, SAAB:s särskilda programvara ihop med SAAB bilverktyg omfattar bland annat motor, transmission, ABS, SRS och HVAC. Vi har den utrustning och kunskap som krävs för bilservice och bilreparationer av SAAB personbilar.

UtTrygghetsgarantier vid bilreparationerrustning

I och med den förordning från EU som trädde i kraft för ett par år sedan står det idag kunden fritt att välja vart man vill lämna in bilen. Man är alltså inte låst till en auktoriserad märkesverkstad för att garantier och åtaganden skall gälla. Många biltillverkare har en tendens till att göra bilägarens lagstadgade reklamations- och garantirätt avhängig av att all bilservice och alla bilreparationer måste utföras av en auktoriserad bilverkstad. EU-kommissionen har avvisat denna praxis som otillbörlig kundbindning.
Ingen annan än en auktoriserad bilverkstad kan tillexempel utföra reella garantifall, gratis kundservice eller återkallelser. Detta skall hållas åtskilt från tillfällen när det utförs normal bilservice, bilunderhålls- och bilreparationsarbeten under garantiperioden.
EU-kommissionen klargör att konsumenten inte skall förlora sin garantirätt gentemot fordonstillverkaren, om en oberoende och fristående bilverkstad har utfört normal bilservice eller bilreparationsarbeten. Detta gäller för den normala garantin men även för biltillverkarens utvidgade och andra avtalade garantier.

”Med andra ord kan man säga att man som konsument får välja själv vart man vill göra service på sin bil utan att förlora några garantier.”